Referencer Kontakt

 

Referencer

REFERENCER

Her er samlet nogle projekter vi tidligere har lavet.

 

KONTOR BYGGERI

LO huset
LO huset
LO huset
IKM Comfort 100 installeret i LO Huset.
Efter ønske fra de projekterende parter er IKM's
Comfort 100 installeret bag en inddækning, så
den arkitektoniske linie gennem hele huset ikke brydes.

 

 

 

BOLIGER

Ungbo
Ungbo, Vejle
Ungbo, Vejle.
56 stk. IKM Comfort 35 til nye
ungdomsboliger i Vejle, hvor Egetæppers gamle
fabrikshaller er blevet omdannet til charmerende
små lejligheder.

 

 

 

UNDERVISNING OG INSTITUTIONER

Nordstjerne skolen
Nordstjerne skolen
Nordstjerne Skolen
IKM Entra 750e installeret i klasselokalerne,
for at afhjælpe den tunge luft der opstår, når
mange mennesker er samlet på et begrænset område.
10 stk. VL6000 varmepumper med en samlet ydelse på op til 350kW
sørger for genvinding fra udsugningsluften fra lokalerne.

 

 

 

Søndervangshallen
Søndervangshallen
Sportshal, Rudersdal.
6 stk. Entra 750e til udskiftning af luft i hallen.
Den "forurenede" luft ledes gennem 2 varmegenvindingsenheder
under loftet og 1 VL 3000 i teknikrum genvinder energien.
En VL1500 sørger for udsugning fra toiletter samt
edb-undervisningslokale.
I danse salen er monteret 3 stk. LMV250 modstrømsvekslere under loftet,
så der altid er frisk luft i lokalerne.

 

 

 

 IKM A/S
 H.C. Ørsteds Vej 2D-E
 DK-6100 Haderslev
 tlf. tekn:29489980
 tlf. salg:29489989
 CVR:DK31285127