Teknisk

TEKNISKE KOMPONENTER

home
  Spjæld og målespjæld

Spjæld
Spjæld og
Målespjæld

Med øgede krav til energibesparelse, driftsikkerhed og langsigtet omkostningseffektivitet er valget af det rigtige spjæld vigtigt.
Montage og funktionstest af Bevent-Rasch’s spjæld udføres i korrekt udstyrede faciliteter, og af personale med den rigtige viden om spjæld og reguleringsteknik.

  Brand og Røggas produkter

Brand og Røggas
Brand og
Røggas

Typegodkendte og gennemtestede brand- og røggasspjæld med et meget højt sikkerhedsniveau. Når spjældet anvendes mod røggasspredning skal det lukke via impuls fra røgdetektor og overvåges af Bevent-Rasch´s MRB-system. Overvågningssystemet udfører automatiske funktionskontroller hver 48’ time og er således udført så fejlfunktion umiddelbart indikeres. Spjældet tilsvarer hele den gennembrudte bygningsdels brandtekniske klasse, under den forudsætning at spjældet funktionstestes automatisk. Det giver mulighed for kanalgennembrydelse af brandcelleadskillende bygningsdele helt uden brandisolering eller andre udførelser mod brand-/ og røggasspredning.

 

  Brand overvågning

Brandovervågning
Brand-
overvågning

Kontrolenhed for styring og overvågning af spjæld med brand- og/eller røggasfunktion samt detektorer. Indgår i Bevent Rasch´s typegodkendte overvågningsystem MRB.
Styring og overvågning af spjæld med brand- og/eller røggasfunktion samt detektorer. Spjældenhed RCTU og central RCTC er enheder i Bevent Rasch overvågningsystem MRB3, for automatisk kontrol og overvågning af tilsluttede spjæld og detektorer. MRB3 har en enhed RCTU for hvert spjæld og kobles sammen i et netværk til central RCTC. Dette minimerer kabeltrækning og bliver meget kosteffektivt.

 

  VAV-, CAV- og Luftmængdemåling

CAV, VAV
VAV-, CAV- og
Måling

Bevent-Rasch har et komplet produktprogram til alle typer ventilationsanlæg for variabel/konstant luftmængderegulering, konstanttrykanlæg, luftmængdemåling samt for forcering af luft. Spjældene leveres fabriksindstillet med de ønskede max-og min luftmængder. VAV spjældenes indblæsningstemperatur er konstant og volumen varieres efter behov, hvilket sparer energi og giver god komfort. For at opnå en optimal luftmængdekontrol kræves nøjagtige målemetoder. Bevent-Rasch anvender deres patentsøgte målerør (Morup-rør) til luftmængde måling.

 

  Lyddæmpere

Lyddæmpere
Lyddæmpere

I Bevent-Rasch’s lyddæmpere er lyddæmpermaterialet et typegodkendt miljøvenligt lyddæmpermateriale af typen PROTEC. Dette indebærer at egengenerering af lyd fra Balancen ikke udgør noget i forbindelse med komfortanlæg. Lyddæmperne opfylder alle krav i henhold til gældene byggeregler med hensyn til rengøring, fibermedrivning, emissioner mikroorganismer og brand. Data på Bevent-Rasch’s Balance er fremkommet ved målinger og tests hos Sveriges Provings– och Forskningsinstitut. Trykfalds data er hentet fra Bevent-Rasch’s eget laboratorium.

 

  Termostater

Termostater
Termostater

Markaryd Metal Armatur MMA har et stort sortiment indenfor termostater, ventiler og tilbehør.
Termostater.
Rumstyring.
Ventiler.
Radiator tilslutninger.
Sikkerhedsventiler.

 

  Balance ventiler

Balance
Balance

De forskellige indreguleringsventiler i BALANCE programmet er udviklet med henblik på nøjagtighed og brugervenlighed. Statiske balanceringsventiler.
Dynamiske balanceringsventiler.
VVC ventiler.
Styreventiler.
Værktøjer til indregulering.

 IKM A/S
 Ole Rømers vej 21
 DK-6100 Haderslev
 tlf. tekn:29489980
 tlf. salg:29489989
 CVR:DK31285127